interiör I

Konstprojekt

 DE SYNLIGGJORDA

Detta är namnet på min examinationsuppgift för Konstfack. Jag har i 3 år gått kurser som kretsat kring helighet i bilden. Detta tredje året skulle vi ställa ut i 6 kyrkor i Sörmland. Jag ställde ut i Ripsa kyrka. Efter mycket funderande kring att gestalta helighet kom jag fram till att korset och korsfästelsen mycket starkt representerar dessa värden. Jag valde att göra ett verk kring döda, namngivna barn och korset i centrum. Vid installationen valde vi att hänga målningen i korets båge, som ett triumfkrucifix, som en seger över döden.

Här är ett utdrag av mitt arbete:

Prata om de döda – länge, länge. För varje gång vi talar om dem får vi skörda frukterna av deras liv. Henri Nouwen, katolsk präst.

Jag har samlat stenar. En för varje ung människa som har gått bort för tidigt. När jag började undersöka hur många bortgångna barn som jag kände till i min närhet utökades hela tiden antalet. Jag slutade vid tio. Två av stenarna är mina egna barn. En ung flicka, som mist tre av sina syskon, kom till mig när hon fick höra om projektet.

I min målning finns de tio namnen inmålade och övermålade. De representerar vårt liv i evighetens himmel. Stenarna symboliserar vårt liv på jorden och det vi bär på.

Arbetet har gett mig mycket varma och starka samtal som jag för alltid kommer att bära i mitt inre. Jag har förstått hur viktigt det är att vi håller de döda levande.